Silvent 9002W-S-200 – Đầu Thổi Khí Nén Silvent 9002W-S-200, 253mm