Silvent 221 L – Đầu Thổi Khí Nén Silvent 221 L, 290mm