Silvent X01-500 – Đầu Thổi Khí Nén Silvent X01-500, L 527mm