Silvent 222 L – Đầu Thổi Khí Nén Silvent 222 L, 366mm