Silvent 231 L – Đầu Thổi Khí Nén Silvent 231 L, 390mm