Silvent 230 L – Đầu Thổi Khí Nén Silvent 230 L, 300mm