Silvent 220 L – Đầu Thổi Khí Nén Silvent 220 L, 200mm