Silvent MJ50 – Đầu Thổi Khí Silvent MJ50

Đầu thổi khí Silvent MJ50 có một ren kết nối đực 1/8”. Nếu không thì hiệu suất của nó tương tự như Đầu phun khí Silvent MJ4.