Silvent 250 L – Đầu Thổi Khí Nén Silvent 250 L, 500mm