Silvent MJ40 – Đầu Thổi Khí Silvent MJ40

Béc phun khí nén Silvent MJ40 có một ren kết nối đực 1/8”. Nếu không thì hiệu suất của nó tương tự như Đầu phun khí Silvent MJ4.