Silvent X01-400 – Đầu Thổi Khí Nén Silvent X01-400, L 427mm