Silvent X01-200 – Đầu Thổi Khí Nén Silvent X01-200, L 227mm