Silvent 9002W-S-400 – Đầu Thổi Khí Nén Silvent 9002W-S-400, 453mm