Silvent 232 L – Đầu Thổi Khí Nén Silvent 232 L, 466mm