Silvent 242 L – Đầu Thổi Khí Nén Silvent 242 L, 566mm