Silvent 1011 – Đầu Thổi Khí Silvent 1011

Đầu thổi khí Silvent 1011 vòi bằng thép không gỉ với ren en kết nối đực 1/8″.