Silvent X01-300 – Đầu Thổi Khí Nén Silvent X01-300, L 327mm