Silvent 241 L – Đầu Thổi Khí Nén Silvent 241 L, 490mm