Silvent 707 C LP – Đầu Thổi Khí Nén Silvent 707 C LP