Silvent 209 L-S – Đầu Thổi Khí Silvent 209 L-S

Đầu thổi khí Silvent 209 L-S được làm bằng thép không gỉ với ren kết nối đực 1/4 ”.