Silvent 240 L – Đầu Thổi Khí Nén Silvent 240 L, 400mm