Silvent 011 – Đầu Thổi Khí Silvent 011

Đầu thổi khí Silvent 011 vòi phun bằng thép không gỉ mạnh mẽ.