Silvent 251 L – Đầu Thổi Khí Nén Silvent 251 L, 590mm