Phanh Intorq BFK470 – Phanh Điện Từ Kendrion Intorq BFK470

Tải datasheet Kendrion: Intorq-brake-BFK470