Phanh Intorq BFK457 – Phanh Điện Từ Kendrion Intorq BFK457

Tải datasheet Kendrion: Intorq-brake-BFK457