Phanh Intorq BFK455– Phanh Điện Từ Đôi Kendrion Intorq BFK455

Tait catalog Kendrion BFK455:
Intorq-brake-BFK455-25
Intorq-brake-BFK455-28