Phanh Intorq BFK453 – Phanh Điện Từ Kendrion Intorq BFK453

Tải Catalog Kendrion: Intorq-brake-BFK453-08