Better Pack 500M – Máy Rút Băng Keo Giấy Better Pack BP500M 220V