Fife DSE-17 – Cảm Biến Hồng Ngoại Băng Tần Rộng Fife DSE-17