Silvent X07-500 – Đầu Thổi Khí Nén Silvent X07-500, L 540mm