Silvent X07-400 – Đầu Thổi Khí Nén Silvent X07-400, L 440mm