Silvent X07-300 – Đầu Thổi Khí Nén Silvent X07-300, L 340mm