Silvent X02-500 – Đầu Thổi Khí Nén Silvent X02-500, L 527mm