Silvent X02-400 – Đầu Thổi Khí Nén Silvent X02-400, L 427mm