Silvent X02-300 – Đầu Thổi Khí Nén Silvent X02-300, L 327mm