Silvent X02-200 – Đầu Thổi Khí Nén Silvent X02-200, L 227mm