Silvent F 1-M4 – Đầu Thổi Khí Nén Silvent F 1-M4, 400mm