Silvent F 1-M3 – Đầu Thổi Khí Nén Silvent F 1-M3, 300mm