Silvent F 1-M2 – Đầu Thổi Khí Nén Silvent F 1-M2, 200mm