Silvent 9002W-S-500 – Đầu Thổi Khí Nén Silvent 9002W-S-500, 553mm