Silvent 9002W-S+-500 – Đầu Thổi Khí Nén Silvent 9002W-S+-500, 553mm