Silvent 9002W-S+-400 – Đầu Thổi Khí Nén Silvent 9002W-S+-400, 453mm