Silvent 9002W-S-300 – Đầu Thổi Khí Nén Silvent 9002W-S-300, 353mm