Silvent 9002W-S+-300 – Đầu Thổi Khí Nén Silvent 9002W-S+-300, 353mm