Silvent 9002W-S+-200 – Đầu Thổi Khí Nén Silvent 9002W-S+-200, 253mm