Silvent 250 F – Đầu Thổi Khí Nén Silvent 250 F, L 542mm