Silvent 240 F – Đầu Thổi Khí Nén Silvent 240 F, L 442mm