Silvent 230 F – Đầu Thổi Khí Nén Silvent 230 F, L 342mm