Silvent 220 F – Đầu Thổi Khí Nén Silvent 220 F, L 242mm