Aqua Ultraviolet – Bóng đèn UV khử trùng nước A20403, 400W